Home > Fleckvieh > Populatie  
   
 Gerelateerde links

 Laatste 5 nieuws items


    FLECKVIEH POPULATIE
De Fleckviehpopulatie bevindt zich vooral in Zuid Duitsland. De omvang en het management op de bedrijven is zeer uiteenlopend, van grote intensieve bedrijven met hoog maisaandeel in akkerbouw gebieden, tot kleinere extensieve bedrijven met enkel gras in de Alpen en het Zwarte Woud.

Duitse Fleckvieh populatie
Koeien met KI gedekt 1 miljoen
Melkcontrole koeien 916.000
Stamboek dieren 663.000
Aantal proefstieren per jaar 560
Waarvan bij de grootste KI Neustadt 180


Totaal Fokwaarde RZG bij Fleckvieh bestaat uit
Melkproductiefokwaarde 39 %
Gezondheidkenmerken 44 %
Vleesproductiefokwaarde 17 %

Melkproductie stamboekkoeien 2006
Aantal 634.111
Melk kg 6.768
vet % 4,14
Vet kg 280
Eiwit % 3,50
Eiwit kg 237