Home > Fleckvieh > Eigenschappen  
   
 Gerelateerde links

 Laatste 5 nieuws items


    FLECKVIEH EIGENSCHAPPEN

Melkproductie
Goede gehalten, met name eiwit
Dieren met een stabiele stofwisseling
Goede melkkwaliteit en uiergezondheid
Gezonde en economische koeien
Hogere melkprijs (celgetal, eiwit)


Duurzaamheid
Een goede celgetalscore
Sterk beenwerk
Geschikt voor elk stalsysteem
Lagere dierenartskosten
Hogere levensduur
Functionele gezonde uiers
Flinke arbeidsbesparing per koe per jaar


Vleesproductie
Afmestgewicht 600–630 kg (geslachtgewicht 360–420 kg)
Slachtleeftijd van de stieren ligt op ca. 16 maanden
Het kalf is een waardevol kwaliteitsproduct
Zeer hoog vleesaandeel
Hoge dagelijke toename
Hogere handelsklasse
Hoger slachtgeld